Przejdź do treści

Kiedy należy segregować śmieci w biurze?

Segregacja odpadów to skuteczny środek postępowania, który dobrze wpisuje się w promowany wszędzie program „zielonego ładu” i który jest łatwy do wprowadzenia i utrzymania w każdej właściwie firmie czy biznesie, także w biurze. Z sortowania odpadów korzystają wszyscy. Dzięki temu nie tylko baterie i inne niebezpieczne odpady można bezpiecznie usuwać, ale również wpływać korzystnie na ochronę środowiska, jednocześnie oszczędzając energię i zasoby w miejscu pracy. Dzięki czytelnym etykietom i różnym pojemnikom pracownikom nie jest trudno prawidłowo usuwać odpady, aby czynnie przyczyniać się do promowania ekologicznego stylu życia. W poniższym tekście postaramy się podpowiedzieć kiedy w szczególności powinniśmy segregować śmieci w naszym biurze i co zrobić, aby wymiernie poprawić recykling odpadów w swoim miejscu pracy.

Kiedy należy segregować odpady w biurze?

Na tak postawione pytanie odpowiedź w gruncie rzeczy może być tylko jedna. Wtedy, gdy śmieci zaczynają stwarzać realne zagrożenie dla środowiska pracy, a brak ich właściwego segregowania doprowadzić może do istotnych strat w produktywności firmy.

Przede wszystkim zwrócić tutaj należy uwagę na odpady, które powodują największe szkody: są niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia pracowników. Mowa tutaj w szczególności o pozostałościach po produktach zawierających substancje toksyczne, łatwopalne lub wręcz wybuchowe. Dlatego właśnie zużyte baterie, lampy energooszczędne, świetlówki, komputery i inne odpady elektryczne należy pieczołowicie posegregować i przekazać do specjalistycznego punktu recyklingu. Odpady takie trzeba bezwzględnie umieścić w odpowiednich pojemnikach w oczekiwaniu na ich odbiór i finalną utylizację.

W tym dziale  Prywatny detektyw to nie tylko zdrady i windykacje, dowiedz się w jakich sprawach pomoże Ci taki specjalista

Jak usprawnić segregację śmieci w biurze?

Jest jedna złota zasada – im więcej przetwarzamy, tym lepiej dla środowiska naturalnego. Specyfika pracy biurowej ma to do siebie, że jej pokłosiem są nie tylko wspomniane już wyżej odpady elektroniczne i niebezpieczne dla zdrowia, ale także niekończąca się sterta zapisanych i niepotrzebnych już papierów, zużyte ołówki i długopisy, puste kartridże do drukarek, butelki po wodzie… Kiedyś wszystko to trafiało do jednego pojemnika na śmieci. Dzisiaj szczęśliwie zaplanowano mądre sposoby na segregowanie odpadów.

Aby ułatwić praktycznie pracownikom właściwe pozbywanie się odpadów, celowe jest umieszczenie pojemników na surowce wtórne w dogodnych miejscach. W biurach dobrze jest mieć pod każdym biurkiem kosze na śmieci do segregacji (https://e-higiena24.pl/katalog/kategoria-produktu/kosze-na-smieci/), a w pobliżu drukarek kosz na papier do recyklingu. Jeśli chodzi o ilość pojemników na odpady – im więcej, tym lepiej. Zwiększy to prawdopodobieństwo, że każdy przedmiot znajdzie się we właściwym miejscu.

Kosze na śmieci do segregacji wykonane są z metalu bądź plastiku oraz wyposażone w odpowiednio oznaczone otwory wrzutowe. Dla łatwiejszego rozróżnienia są różnokolorowe, zazwyczaj żółte do plastiku, zielone do szkła, niebieskie do papieru… Zaznaczmy jeszcze, że powinny one spełniać wymagane normy przewidziane w polskich i unijnych przepisach prawnych, dotyczących segregacji odpadów.

W tym dziale  3 zalety paska parcianego

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *